TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICA: TINTAS



 Aquí dejo una presentación de Técnicas de Expresión Gráficas: tintas.